Basotect
®
je jedinečne ľahká, pružná melamínová polymérová pena s otvorenou bunkovou štruktúrou, ktorá má vynikajúce akustické a tepelno-izolačné vlastnosti. Je vysoko cenená pre jej samozhášavé a proti chemikáliám odolné vlastnosti čo predstavuje ideálne riešenie pre hluk naprieč mnohým priemyselným a komerčným aplikáciám.

V dôsledku vysokého obsahu dusíka v melamínovej pene sú produkty Basotect
®
vysoko odolné voči ohňu a teplu. Tým je zaistené, že sú účinné a nákladovo efektívne v prostredí kde sú vyžadované špecifické štandardy, napríklad v stavebníctve alebo automobilovom priemysle. Basotect
®
materiál je klasifikovaný v triede B1 pokiaľ ide o správanie sa pri požiari, po zapálení nehorý a pri dlhšom vystavení otvoreným ohňom neodkvapkáva a nevypúšťajú toxické splodiny, preto je vhodný najmä pre stropné a stenové panely ako aj produkty HVAC. Basotect tiež poskytuje vynikajúcu úroveň chemickej odolnosti v širokom rozsahu prostredí. Odoláva všetkým organickým rozpúšťadlám, poskytuje trvalé a efektívne riešenie aj v drsnejších podmienkach bez zmeny vzhľadu a vlastností po veľmi dlhú dobu.


Dodávame Basotect produkty pre širokú škálu aplikácií hlavne pre jeho hmotnosť, pružnosť a vysokú zvukovú pohltivosť:

• Zavesené pohlcovače zvuku v kinách, múzeách a výstavných priestoroch
• Tlmič hluku v automobilovom priemysle
• Stropné dosky a stenové panely v domácnostiach, kanceláriách, továrňach a verejných budovách
• Akustické panely v nahrávacích štúdiách
• Výroba lietadiel a železničných vozňov
• obloženie potrubí HVAC

Basotect

®

Kontakt

Tel.:  +421 948 544 456
        +421 948 898 788

E-mail: info@basotect.sk
Sklady, spracovanie:

Dvorská cesta 8
940 02 Nové Zámky
Slovakia
Jozef Vereš IZOTES
Jarková 9914 / 57
940 01 Nové Zámky
Slovakia

IČO : 45 529 132
DIČ : 1073762745
IČ DPH : SK1073762745

Basotect akustické riešenia dodávame najčastejšie pre tieto typy priestorov:
Kancelárie a call centrá
, kde sa vytvára silnejšia intenzita hovoreného slova, následkom čoho vzniká hlasné a nie dobre zrozumiteľné pracovné prostredie.
Výrobné haly a priemyselné zariadenia, kde je intenzita hluku nadpriemerne vysoká pre výrobných pracovníkov, čo spôsobuje vážne zdravotné problémy sluchu.
Škôlky, školy a školské zariadenia, kde pri výchovnom, vzdelávacom prípadne stravovacom procese vzniká hlučné a nepríjemne pôsobiace prostredie pre deti, študentov a učiteľov.
Nahrávacie štúdiá a skúšobne, ktoré potrebujú mať profesionálne akustické vybavenie s najlepšou absorpciou zvukových vĺn bez straty kvality a vzhľadu aj po rokoch používania štúdia.

Projekty

Basotect produkty vieme dodať v rôzných tvaroch a rozmeroch aj so samolepom:

Produkty

Po dovoze melamínovej Basotect peny z Nemecka materiál skladujeme a spracovávame. Robíme kašírovanie samolepom (samo-lepiaci basotect), prípadne kašírujeme na penu iný materiál alebo ho spracovávame do sendvičov s inými zvukovo-izolačnými materiálmi na konkrétne špecifické požiadavky zákazníka. Taktiež je u Basotect peny možná aj farebná úprava bez straty vlastností materiálu, ktorú na prianie zákazníka vieme urobiť.

Spracovanie

BASOTECT.sk
Od spracovania k projektom ...
©2016 Basotect.sk